ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)

Elektronická kontrola vstupu (EKV) je systém, který slouží ke kontrole a regulaci vstupů osob do objektu nebo jeho části. Zabezpečte veškeré objekty elektronickou kontrolou vstupu, která je nezbytnou součástí všech běžných elektronických zabezpečovacích systémů. Systém představuje nejen řešení z hlediska řízení oprávněného vstupu osob, nebo vjezdu automobilů, ale systém lze také elegantně propojit na systém evidence docházky a mzdový systém s případným modulem stravování. Moderní kontaktní či bezkontaktní čtečky docházkových terminálů jsou dnes již běžným vybavením objektů.