OZVUČOVACÍ SYSTÉMY (ERO)

Ozvučovací systémy (ERO) jsou systémy veřejného ozvučení používané k oslovení co nejširšího okruhu lidí. Systémy veřejného ozvučení se používají všude tam, kde je snaha oslovit, informovat, upozornit a v prvé řadě hlášením pomoci návštěvníkům, cestujícím, pracovníkům, studentům a žákům atd. Setkáváme se s nimi ve školách, velkých obchodních centrech, na nádražích, letištích, v hotelech, ve veřejných a administrativních budovách, v průmyslových podnicích, v restauracích a na řadě dalších míst, neboť pole využití těchto systémů je velmi široké. Podstatné vlastnosti systémů veřejného ozvučení jsou:

  • srozumitelnost hlášení, jeho dostatečná hlasitost
  • možnost připojení a spolupráce s ostatními bezpečnostními systémy
  • vysoká spolehlivost v dlouhodobém provozu
  • nezávislost na výpadku sítě
  • hudba na pozadí
  • rozdělení reproduktorů na skupiny (zóny) a tzv. nucený poslech

Důležitou vlastností u ozvučovacích systémů, které mají být použity jako evakuační rozhlas (ERO), je splnění normy pro nouzové zvukové systémy ČSN EN 60849.