ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Elektronická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci vznikajícího požáru a upozorňuje osoby v daném objektu na nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou EPS. Elektrická požární signalizace je regulována přísnými normami EN54 a příslušnými českými normami, například ČSN 342710. Naši zkušení pracovníci mají kvalifikaci pro kompletní řešení požární bezpečnosti budov, včetně osvědčení OZO v požární ochraně. Dodáváme systémy firem ESSER, Tyco Fire, Schrack Seconet, Siemens, Lites, UTC Fire&Security, Bosch, Labor Strauss, Apollo, Detectomat a dalších.